Hibrid IT szolgáltatás 2007 óta

Minőségbiztosítás

Minden cégnek a legnagyobb vagyona az adat.
Az NKS-nél úgy vigyázunk ügyfeleink adataira, mint a sajátunkra. Vagy még jobban.

Információbiztonság - ISO 27001

Cégünk 2011. óta rendelkezik az ISO 27001 tanúsítási rendszerrel, ami nem egy bizonyos jogszabályi megfelelést jelent, hanem egy „olyan irányítási rendszer szabványt, követelmények halmazát, amely követelményeknek a tanúsított szervezetnek meg kell felelniük a független, akkreditált tanúsító szervezetek által végrehajtott auditokon.”

A szabvány előírásainak való megfelelés által olyan védelmi mechanizmusokat, ellenőrzési pontokat vezettünk be, melyekkel:

Üzletmenet-folytonosság - ISO 22301:2019

Társaságunk elkötelezett az Üzletmenetfolytonossági Rendszer (ISO22301:2019) szabvány szerinti működés iránt. A rendszer bevezetésével tovább tudjuk mélyíteni a bizalmat ügyfeleinkkel. A rendszer által:

Az Üzletmenetfolytonossági rendszernek köszönhetően az NK services (Magyarország) Kft. egy olyan integrált irányítási rendszert valósít meg, mellyel garantálja, hogy saját és ügyfelei számára a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Személyes adatok védelme - ISO/IEC 27701

A személyes adatok kezelésének védelmén nagyot lendített az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – ez a GDPR.

A vállalatoknak szigorúbb szabályozási követelményeknek kell megfelelniük és kezelniük kell a személyazonosításra alkalmas adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kockázatokat, ahogyan azt az EU általános adatvédelmi rendelete előírja.

A 27701-nek való megfeleltetés elősegíti:

2021. februárjában cégünk megszerezte a DNV ISO / IEC 27701 tanúsítványát, ezzel az NK Services (Magyarország) Kft. bizonyítja azon képességét, hogy az érintettek, ügyfelek személyes adatainak védelmében elkötelezett, azt megvalósítja és folyamatosan fejleszti.

Minőségirányítás – ISO 9001:2015

A piaci kereslet és kínálat állandó változása, bővülése következtében nagyon fontos, hogy egy bizonyos minőségi szinten tartsuk a szolgáltatásnyújtási folyamatokat, és azokat folyamatosan felügyeljük, hogy a piaci versenyben mindig az elvárt szinten szolgáltassunk. Az ISO Minőségirányítási Rendszer működtetése által több területen is kimutathatók a minőségirányítási rendszer előnyei.


Az Integrált irányítási rendszerünk hatékony működése teszi lehetővé, hogy a cég vezetése megalapozottan vállaljon felelősséget az általunk elvégzett munka iránt. Ez a biztosíték Ügyfeleink számára is, hogy az általunk végzett tevékenység bizonyosan eléri a kitűzött célokat és a tervezett eredményeket.

Minőségirányítás – ISO/IEC 20000

Az NK Services (Magyarország) Kft. Integrált Irányítási Rendszere egy újabb szabvánnyal bővült. Az ISO/IEC 20000 szabvány igazodik és keretet biztosít az ITIL módszertanhoz ezáltal hatékonyan, magas színvonalon tudjuk támogatni az informatikai szolgáltatásaink irányítását.

A minőségügyi rendszerünk bővítésével és sikeres auditálásával:

 

Bízunk benne, hogy az ISO/IEC 20000 szerinti informatikai szolgáltatásirányítási rendszer-tanúsítás tovább növeli Társaságunk tekintélyét, bővíti ügyfélkörét.

Töltse ki az űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot!